Materiály pro izolace

Materiály pro izolace a statické zajištění

  • Izolační deske PE
    Hydroizolační deska z PE-LD, dr.1116, 1000x2mm
    role 50 kg = cca 25m2

 

  • Plastové klíny
    Plastové statické klíny plošného rozměru 120x240mm,
    v tloušťce 6 ,8, 9, 10, 11mm, s nosností  500kp/cm2 jeho celkové plochy,barevně odlišeny dle síly,pro lepší orientaci na staveništi.